Vergoed mijn reisverzekering een annulering ivm terrorisme?

Met de recente aanslagen in Parijs en andere steden komen vragen rondom de reisverzekering in verband met terrorisme steeds meer aan de orde. Voor sommige landen geldt een negatief reisadvies door terroristische aanslagen, voor andere steden en gebieden geldt enkel een verhoogd alertheidadvies. Voor een actueel overzicht kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Krijg ik mijn reis vergoed als ik besluit te annuleren?

Bij de meest reisverzekeringen is het niet mogelijk om kosten vergoed te krijgen bij het vooraf annuleren van een reis. Enkel wanneer u een zogenaamde “All-riskverzekering” hebt afgesloten bestaat er een mogelijkheid dat u (een gedeelte) vergoed krijgt van uw reisverzekeraar. Veel reisverzekeraars zijn ook bereid om te kijken naar een alternatieve reisbestemming. Neem in ieder geval altijd contact op met uw reisverzekeraar alvorens u zelf stappen onderneemt

Krijg ik een vergoeding als ik al ter plekke ben en er vindt een aanslag plaats?

Terrorisme is in de meeste kortlopende- of langlopende reisverzekeringen niet opgenomen. Bij een all-risk reisverzekering kunt u dikwijls wel een vergoeding krijgen voor de dagen dat uw verblijf nog zou duren, wanneer u door een terroristische aanslag eerder uw verblijf af wenst te breken. Vrijwel geen enkele verzekeraar vergoed de kosten die u maakt om reis af te breken en eerder huiswaarts te keren.

Ik heb schade door de situatie bij een terroristische aanslag waar ik bij betrokken was

Bij vrijwel alle reisverzekeraars is directe schade welke voortkomt uit een terroristische aanslag wel gedekt. Het maakt daarbij niet uit of u een kortlopende- of langlopende reisverzekering hebt afgesloten. Controleer voor de zekerheid wel altijd uw reisverzekering. Twijfelt u of uw reisverzekering wel past bij wat u wilt of denkt u dat het elders goedkoper kan? Bij kan dan de reisverzekeringen in de reisverzekering vergelijker.