Doorlopende annuleringsverzekering

Een doorlopende annuleringsverzekering is een annuleringsverzekering die geldig is voor alle reizen en trips die binnen een jaar geboekt worden. Zo’n annuleringsverzekering is een aanvulling op een doorlopende reisverzekering. Een reisverzekering zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de kosten voor ongevallen en bij beschadiging of verlies van spullen tijdens de vakantie later vergoed worden, de annuleringsverzekering zorgt ervoor dat u onder bepaalde omstandigheden een reis kosteloos kunt annuleren en de al betaalde bedragen terugkrijgt.

Het afsluiten van een doorlopende annuleringsverzekering is gunstig als u meerdere keren per jaar op reis gaat. Bij een eenmalige reis naar het buitenland is een kortlopende (eenmalige) annuleringsverzekering goedkoper.

 

Voorwaarden voor annulering

Verschillende verzekeraars kunnen verschillende voorwaarden stellen, lees ze daarom altijd goed door voor u besluit een doorlopende annuleringsverzekering af te sluiten. De meeste maatschappijen vergoeden een annulering bij de volgende omstandigheden:

  • Ernstige ziekte van een naaste of van uzelf.
  • Overlijden van een naaste.
  • Zwangerschap.
  • Onvrijwillige werkloosheid, gerelateerd aan een niet verwachte daling van inkomsten.
  • Beëindiging van een relatie.
  • Het toegewezen krijgen van een nieuwe huurwoning binnen dertig dagen voor vertrek.

 

Als een reisgenoot moet annuleren

Bij veel verzekeraars geldt dat u zelf ook gebruik kunt maken van uw annuleringsverzekering als u samen met uw reisgenoot op de polis staat. In andere gevallen kunnen verzekeringsmaatschappijen aanvullende voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat de boeking gezamenlijk gedaan is, dat de medereizigers bij dezelfde maatschappij een annuleringsverzekering hebben afgesloten of dat u alleen reizend wordt als uw reisgenoot moet annuleren.

 

Annuleringsgarantie

Deze garantie heeft niets met het annuleren vooraf te maken, maar het houdt in dat u in geval van een ziekenhuisverblijf tijdens de vakantie of als u voortijdig terug moet naar Nederland in verband met ernstige ziekte van uzelf of wegens (familie)omstandigheden, niet slechts een evenredig deel van de reissom terugkrijgt, maar de volledige reissom. Een complete reisverzekering bevat vaak ook al een annuleringsverzekering.