Dekking annuleringsverzekering

De dekking van een annuleringsverzekering hangt af van de verzekeringsmaatschappij die u kiest, maar er zijn verschillende items die in de meeste polissen wel terugkomen. Er is een onderscheid in dekking voorafgaand aan de reis en een dekking voor het onverwacht moeten afbreken van uw reis.

 

Voorafgaand aan de reis

Bij de meeste annuleringsverzekeringen kunt u uw reis kosteloos annuleren en de al gemaakte kosten terugkrijgen als er sprake is van:

 • Ernstige ziekte of letsel van uzelf.
 • Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van een van uw naasten.
 • Ernstige ziekte, letsel of overlijden van degene waar u zou verblijven tijdens uw vakantie.
 • Het om medische redenen niet kunnen ondergaan van noodzakelijke inentingen voor de reis.
 • Onvrijwillige werkloosheid.
 • Zwangerschap van uw partner of uzelf.
 • Overlijden van paard, hond of kat binnen 14 dagen voor aanvang van de reis.
 • Toewijzing van andere huurwoning binnen 30 dagen voor aanvang van de reis.
 • Bij een reis met eigen vervoer: als het vervoermiddel binnen 30 dagen voor de reis uitvalt.
 • Definitieve ontwrichting van huwelijk of vaste relatie.

 

Dekking tijdens de reis

Als u al weg bent en u krijgt te maken met een van de volgende omstandigheden, kunt u vaak aanspraak maken op een vergoeding van uw annuleringsverzekering:

 • Het vakantieverblijf raakt ernstig beschadigd en er is geen alternatief onderkomen.
 • Bij calamiteiten zoals brand, inbraak, verwoesting door storm van uw woning, als hierdoor uw terugkeer nodig is.
 • Bij definitieve ontwrichting van vaste relatie of huwelijk.
 • Bij overlijden, ernstige ziekte of ongeval van een van uw naasten.

De annuleringsgarantie

Deze garantie betekent dat u bij een noodzakelijk afbreken van uw reis de totale reissom terugkrijgt en niet slechts een evenredig deel (een vergoeding voor de dagen die u van uw vakantie noodgedwongen mist).