Uitwonende kinderen meeverzekerd bij reisverzekering?

Als je op vakantie gaat met het hele gezin, kan het zijn dat niet alle kinderen meer thuis wonen. Misschien wonen een of twee kinderen wel op kamers vanwege hun studie. Maar je kiest er voor om toch met zijn allen op vakantie te gaan. Zijn je kinderen dan wel meeverzekerd op jouw reisverzekeringspolis als zij buiten de deur wonen?

Reisverzekering voor het gezin afsluiten

Bij het aanvragen van een reisverzekering geef je altijd aan voor wie je deze af gaat sluiten. Je kunt daarbij een verzekering voor het hele gezin afsluiten. Dan dient wel iedereen woonachtig te zijn op hetzelfde adres. Maar wanneer je (nog) niet samenwoont, dan moet je je eigen verzekering afsluiten. Een doorlopende reisverzekering vraagt ook de nodige aanpassingen als je persoonlijke situatie verandert.

Op kamers wonen

Kinderen die uit huis gaan om te studeren mogen gewoon meeverzekerd worden op jouw reisverzekering. Dit geldt alleen als ze voor de studie uit huis gaan. Vaak geldt dit tot maximaal 27 jaar. Als je zoon of dochter zelfstandig gaat wonen en niet alleen voor de studie, dan moet er door je zoon of dochter zelf een reisverzekering afgesloten worden.

Buitenland, studie of stage

Kinderen die voor stage of studie naar het buitenland gaan mogen ook verzekerd blijven op de reisverzekering voor het hele gezin. Maar is het meer dan studie of stage, dan moet er een eigen reisverzekering af worden gesloten. Je kunt altijd met de verzekeringsmaatschappij bespreken welke aanvullende mogelijkheden er zijn. Bij twijfel altijd goed navraag doen om straks niet voor vervelende verrassingen te komen staan.